Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Attest essentiële reis

Attest essentiële reis

Om het essentiële karakter van hun verplaatsing aan te tonen moeten Brazilianen die voor een kort verblijf (minder dan 90 dagen) naar België reizen verplicht een attest essentiële reis aanvragen op het consulaat-generaal van België in São Paulo.

Een attest essentiële reis kan aangevraagd worden indien:

 • De situatie overeenkomt met een van de voorziene essentiële redenen (zie info-coronavirus.be);
 • De intentie na het kort verblijf (maximum 90 dagen na aankomst) naar Brazilië terug te keren is aangetoond door de aankoop van een vliegticket heen en terug;
 • De aanvrager voldoet aan alle gewoonlijke voorwaarden voor kort verblijf (zie Kort verblijf, met name de afwezigheid van eerder illegaal verblijf of overstay).

Deze niet-uitputtende lijst geeft voorbeelden van voor te leggen documenten voor de meest voorkomende gevallen. Kijk voor meer informatie op info-coronavirus.be of contacteer het consulaat per mail via saopaulo@diplobel.fed.be.
 

 1. Werk
 2. Diplomaten en gelijkgestelden in functie en hun gezinsleden
 3. Sportlui die aan een wedstrijd deelnemen
 4. Studie
 5. Onderzoek
 6. Bezoek aan of reis samen met een echtgenoot of geregistreerde partner
 7. Bezoek aan of reis samen met een partner (niet geregistreerd)
 8. Bezoek aan een minderjarig kind
 9. Bezoek aan of reis samen met een ouder
 10. Bijwonen van een burgerlijk of religieus huwelijk
 11. Bijwonen van een begrafenis of crematie
 12. Reis om medische of humanitaire redenen

Bijkomende informatie

 
1. Werk

Voor te leggen documenten:

 • Gecombineerde vergunning OF beroepskaart OF arbeidskaart OF andere documenten die het essentiële, niet annuleerbare, niet uitstelbare en niet vervangbare karakter van het uit te voeren werk aantoont OF bewijs dat het werk in de gezondheids-, ouderenzorg-, landbouw- of vervoerssector betreft;
 • Volledige kopie van het paspoort van de reiziger (inclusief blanco pagina’s);
 • Vliegticket heen en terug.
   

2. Diplomaten en gelijkgestelden in functie en hun gezinsleden

Voor te leggen documenten:

 • Volledige kopie van het paspoort van de reiziger (inclusief blanco pagina’s);
 • Verbale nota van de bevoegde zending in Brazilië die het beroepsmatige karakter van de reis bevestigt;
 • Vliegticket heen en terug;
 • (voor de gezinsleden) Bewijs van de gezinsband.
   

3. Sportlui die aan een wedstrijd deelnemen

Voor te leggen documenten:

 • Volledige kopie van het paspoort van de reiziger (inclusief blanco pagina’s);
 • Document van de lokale sportbond dat het beroepsstatuut van de reiziger aantoont;
 • Brief van de organisatoren van het sportevenement die de uitnodiging of de deelname bevestigt;
 • Vliegticket heen en terug.
   

4. Studie

Voor te leggen documenten:

 • Volledige kopie van het paspoort van de reiziger (inclusief blanco pagina’s);
 • Attest van inschrijving OF ander bewijs van de studie en van het noodzakelijke karakter van de reis in dit kader;
 • Vliegticket heen en terug.
   

5. Onderzoek

Voor te leggen documenten:

 • Volledige kopie van het paspoort van de reiziger (inclusief blanco pagina’s);
 • Gastovereenkomst;
 • Vliegticket heen en terug.
   

6. Bezoek aan of reis samen met een echtgenoot of geregistreerde partner

Voor te leggen documenten:

 • Kopie van de identiteits- of verblijfskaart van de partner die burger of inwoner is van de Europese Unie of de Schengenruimte;;
 • Volledige kopie van het paspoort van de reiziger (inclusief blanco pagina’s);
 • Huwelijksakte OF verklaring van união estável (of gelijkwaardig), minder dan zes maanden oud en met apostille;
 • Vliegticket heen en terug.
   

7. Bezoek aan een partner (niet geregistreerd)

Voor te leggen documenten:

 • Kopie van de identiteits- of verblijfskaart van de partner die burger of inwoner is van de Europese Unie of de Schengenruimte;
 • Volledige kopie van het paspoort van de reiziger (inclusief blanco pagina’s);
 • Bewijs dat de partners ononderbroken gedurende tenminste zes maanden voor de voorziene datum van de reis samengewoond hebben OF bewijs dat de partners elkaar sinds tenminste een jaar voor de voorziene datum van de reis kennen, dat ze regelmatige contacten onderhouden en dat ze elkaar tenminste twee verschillende keren ontmoet hebben tijdens de twee voorafgaande jaren, gedurende tenminste 20 dagen in totaal OF bewijs dat de partners een gemeenschappelijk kind hebben;
 • Vliegticket heen en terug.
 • (voor een reis samen met een partner) Bewijs dat de partners onder hetzelfde dak wonen.

8. Bezoek aan een minderjarig kind

Voor te leggen documenten:

 • Kopie van de identiteits- of verblijfskaart van het kind dat burger of inwoner is van de Europese Unie of de Schengenruimte;
 • Volledige kopie van het paspoort van de reiziger (inclusief blanco pagina’s);
 • Geboorteakte van het kind, minder dan zes maanden oud en met apostille, voor zover deze de afstammingsband tot de reiziger aantoont volgens het Belgische internationale privaatrecht;
 • Vliegticket heen en terug;
 • (voor een bezoek aan een minderjarig kind van de partner) Documenten die de partnerschapsband aantonen (zie hierboven).
   

9. Bezoek aan of reis samen met een ouder

Voor te leggen documenten:

 • Kopie van de identiteits- of verblijfskaart van de ouder die burger of inwoner is van de Europese Unie of de Schengenruimte;
 • Volledige kopie van het paspoort van de reiziger (inclusief blanco pagina’s);
 • Geboorteakte van het kind, minder dan zes maanden oud en met apostille, voor zover deze de afstammingsband tot de reiziger aantoont volgens het Belgische internationale privaatrecht;
 • Vliegticket heen en terug;
 • (voor een bezoek aan de partner van een ouder) Documenten die de partnerschapsband aantonen (zie hierboven).
 • (voor een bezoek van een meerderjarig kind aan een ouder) Documenten die aantonen dat het kind ten laste is van de ouder.
 • (voor een reis van een meerderjarig kind samen met een ouder) Documenten die aantonen dat het kind en de ouder onder hetzelfde dak wonen.

10. Bijwonen van een burgerlijk of religieus huwelijk

Voor te leggen documenten:

 • Volledige kopie van het paspoort van de reiziger (inclusief blanco pagina’s);
 • Bewijs van de familieband in de eerste of tweede graad tot een van de toekomstige echtgenoten (geboorteakte(n), minder dan zes maanden oud en met apostille);
 • Bewijs van de gemeente en/of religieuze overheid in België dat de datum van het huwelijk bevestigt (indien het om een religieus huwelijk gaat moet ook de datum van het burgerlijke huwelijk aangetoond worden);
 • Vliegticket heen en terug.
   

11. Bijwonen van een begrafenis of crematie

Voor te leggen documenten:

 • Brief van de instelling die de begrafenis of crematie organiseert (met vermelding van de datum en de naam van de overledene);
 • Volledige kopie van het paspoort van de reiziger (inclusief blanco pagina’s);
 • Bewijs van de familieband in de eerste of tweede graad tot de overledene (geboorteakte(n), minder dan zes maanden oud en met apostille);
 • Vliegticket heen en terug.
   

12. Reis om medische of humanitaire redenen

Voor te leggen documenten :

 •  Attest van een Belgisch arts die de noodzaak van de reis aantoont om een reeds aangevatte behandeling in België verder te zetten OF om een noodzakelijke behandeling in België aan te vatten die in Brazilië niet beschikbaar is OF om noodzakelijke bijstand te verlenen aan een bejaarde, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon (met inbegrip van risicozwangerschappen) die in België verblijft;
 • Volledige kopie van het paspoort van de reiziger (inclusief blanco pagina’s);
 •  (om bijstand te verlenen) Bewijs van de familieband tot de persoon die de bijstand zal krijgen (geboorteakte(n), minder dan zes maanden oud en met apostille) EN Belgische identiteits- of verblijfskaart van de persoon die de bijstand zal krijgen;
 • Vliegticket heen en terug.

 
BIJKOMENDE INFORMATIE

 • Alle documenten kunnen per mail verzonden of persoonlijk afgegeven worden op afspraak;
 • De documenten kunnen beoordeeld worden zonder het vliegticket. Eens het consulaat bevestigd heeft dat de reis toegestaan kan worden, kan het vliegticket bijgevoegd worden;
 • Het attest essentiële reis garandeert niet dat de doorreis door een derde land toegestaan zal worden. Het consulaat raadt aan het consulaat van het transitland te contacteren om zeker te zijn dat de reis toegestaan zal worden en om na te gaan of er bijkomende sanitaire voorwaarden zijn bovenop die van België.