Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Newsroom

Newsroom

News Items

08 dec

Vandaag, vrijdag 8 december, organiseert de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het evenement “Belgium’s Biopharmaceutical Excellence: Navigating the path forward” in het Egmontpaleis in Brussel.

05 dec

Vandaag starten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen een driedaags Staatsbezoek aan Duitsland, met haltes in Berlijn en in Dresden.

27 nov

Op 27 en 28 november 2023 vindt in het Egmontpaleis in Brussel de conferentie over verantwoorde innovatie in defensie en veiligheid plaats.

25 nov

Op 25 november, de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, kleurt de wereld opnieuw oranje. Naar jaarlijkse gewoonte wordt dan de campagne “16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld” op gang getrokken onder de hashtag “orangetheworld”.

22 nov

In het kader van de crisis in het Midden-Oosten heeft België via B-FAST noodhulp aangeboden aan de inwoners van Gaza, als reactie op ontvangen hulpverzoeken.

16 nov

Een gesprek met Heidy Rombouts, directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, over de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

08 nov

De Wereldcacaoconferentie vindt plaats van 21 tot 24 april 2024 in Brussel, in het conferentiecentrum The Square.

07 nov

België, Nederland en Luxemburg veroordelen het besluit van Rusland om zich terug te trekken uit het Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa (CSE-Verdrag).

06 nov

Op maandag 6 november beginnen de diplomatieke contactdagen in Brussel. Ze zullen heel de week duren en plaatsvinden in het Egmontpaleis.

25 okt

Van 23 tot 27 oktober leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie naar Australië.