Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Visum voor België

Visum voor België

Het Consulaat-Generaal van België in São Paulo is exclusief bevoegd om visumaanvragen te behandelen in Brazilië en behandelt dan ook alle aanvragen. 

Er kan geen behandelingstermijn gegarandeerd worden. Het consulaat geeft geen informatie betreffende inreis en visa per telefoon. Gelieve ons enkel te contacteren via saopaulo@diplobel.fed.be indien u vragen hebt. Om een visumaanvraag in te dienen in een van de momenteel toegelaten categorieën, maakt u een afspraak.
 

Behandelingstermijn van een visumaanvraag ingediend door een kandidaat-student

De kandidaat-student wordt aangeraden zijn visumaanvraag zo vroeg mogelijk en idealiter vóór 31 juli in te dienen.

Overeenkomstig artikel 34 van de richtlijn 2016/801 moet de beslissing uiterlijk 90 dagen na de datum waarop de volledige aanvraag is ingediend, worden genomen. Hoewel deze termijn nog niet in de wet van 15 december 1980 is vastgelegd, stelt de Dienst Vreemdelingenzaken alles in het werk om binnen de in de richtlijn gestelde termijn tot een beslissing te komen [datum van indiening van de aanvraag + 90 dagen].  

Rekening houdend met het feit dat de einddatum voor inschrijving in alle instellingen voor hoger onderwijs is vastgelegd op 31 oktober, zou een volledige visumaanvraag dus idealiter op 31 juli moeten worden ingediend.

Gelet op de grote hoeveelheid visumaanvragen die tijdens een korte periode moet worden behandeld, kan de Dienst Vreemdelingenzaken niet garanderen dat een beslissing zal worden genomen op een datum waardoor de kandidaat-student, die zijn visumaanvraag na 31 juli heeft ingediend, in de gelegenheid wordt gesteld naar België af te reizen en zich in te schrijven in een instelling voor hoger onderwijs vóór het weekend van 31 oktober.

Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)