Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Visum voor België Hoger onderwijs (Visum D)

Hoger onderwijs (Visum D)

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is de referentiewebsite in België voor de volledige visummaterie https://dofi.ibz.be/nl

Studenten die ingeschreven zijn bij of toegelaten worden door een universiteit of hogeschool die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap van België om er als student lessen te volgen (Bachelor, Master of doctoraat) of voor een voorbereidend jaar, moeten een visum D aanvragen.

Voor te leggen documenten:

 • Paspoort, nog geldig voor ten minste 1 jaar + 2 kopieën van de fotopagina;
 • 2 pasfoto’s (3x4);
 • 2 afgedrukte en ondertekende exemplaren van het visumaanvraagformulier D dat op de website Visa on Web moet worden ingevuld;
 • 2 kopieën van de inschrijvings- of toelatingsbrief van de universiteit of hogeschool die erkend is door de bevoegde gemeenschapsoverheid of van de inschrijvingsbrief voor een toelatingsproef, die door de universiteit of hogeschool in België rechtstreeks naar het consulaat gestuurd wordt (rechtstreeks per e-mail verzonden naar het Consulaat-generaal van België in São Paulo )

Als alle andere documenten in orde zijn:

- Een registratiebrief leidt tot een D-visum voor 365 dagen.

- Een toelatingsbrief/admissiebrief of inschrijving voor een toelatingsexamen leidt tot de afgifte van een D-visum voor 120 dagen.

 • 2 kopieën van het diploma van secundair onderwijs of van een equivalent document dat de toelating tot het hoger onderwijs in België mogelijk maakt, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
 • Eventueel 2 kopieën van bewijs van medische verzekering die het verblijf in België dekt, in het Nederlands, Frans, Duits of Engels of met een beëdigde vertaling naar een van deze talen. De student die geen ziekteverzekering heeft voor de volledige duur van zijn verblijf, krijgt een visum voor 4 maanden en moet ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van zijn visum een bewijs van ziekteverzekering voorleggen aan de gemeente in België;
 • Medisch attest in het Frans of Nederlands:

- Indien het attest ingevuld wordt door een bij het consulaat geaccrediteerd arts, kan het op het consulaat gratis gevalideerd worden;

- Indien dit certificaat wordt ingevuld door een arts die niet door het consulaat is erkend, moet de handtekening worden gelegaliseerd door een cartório die een beëdigde vertaling in het Portugees kan eisen. 

 

 • 2 kopieën van het formulier om de taal van behandeling (Nederlands/Frans/Duits) te kiezen;
 • Voor niet-Brazilianen: 2 kopieën van bewijs van het verblijfsrecht in Brazilië (CRNM/RNE of gelijkwaardig), dat tenminste tot de einddatum van het aangevraagde visum geldig moet zijn;  
 • Bewijs van financiële middelen op de hier beschreven wijze:
 • 2 kopieën van de betalingsbewijzen van de kosten voor het visum D (Bijkomende retributie rechtstreeks te betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken in België. Contacteer uw bank of een wisselagent van uw keuze om deze overschrijving uit te voeren);
 • Lokale consulaire tarieven betalen op de afspraak.

Voor meerderjarigen (ouder dan 18 jaar)

 • Minder dan 6 maanden oud uittreksel uit het strafregister (« Certidão de Antecedentes Criminais »)  afgeleverd door de Braziliaanse federale politie, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
 • Minder dan 6 maanden oud uittreksel uit het strafregister (« Certidão de Antecedentes Criminais ») afgeleverd door de civiele politie van de Braziliaanse staat waar men woont, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Deze documenten en hun vertalingen moeten worden geapostilleerd en begeleid door twee exemplaren.

Voor minderjarigen (beneden de 18 jaar):

 • 2 kopieën en het originele toestemming van de ouders om in België te wonen. Het consulaat levert geen model voor deze toestemming. De toestemming kan in het Portugees, Engels, Frans, Nederlands of Duits opgesteld worden.
 • Als de toestemming in het Portugees opgesteld is, moet een beëdigde vertaling in het Engels, Frans, Nederlands of Duits bijgevoegd worden.
  Dit document en de vertalingen moeten worden geapostilleerd. Als de toestemming in het Engels, Frans, Nederlands of Duits opgesteld is, moet ze eveneens door een “cartório” geapostilleerd worden, maar niet vertaald. Het “cartório” beslist of de toestemming geapostilleerd kan worden. Het consulaat komt betreffende de apostille niet tussen bij de Braziliaanse overheden.

De reizigers van minder dan 18 jaar moeten zich ervan vergewissen ook aan alle voorwaarden van ouderlijke toestemming te voldoen die door de Braziliaanse overheden opgelegd worden – zie www.dpf.gov.br.

Procedure en belangrijke opmerkingen:

 • Het consulaat geeft nooit inlichtingen over visa per telefoon. Als u vragen hebt, kunt u ons alleen per mail contacteren op het adres saopaulo@diplobel.fed.be;
 • Het is noodzakelijk het dossier persoonlijk op afspraak op het consulaat af te geven;
 • Het consulaat zal de documenten enkel terugsturen indien de aanvrager een voorgefrankeerde envelop met zijn gegevens (klaar om te verzenden – postzegels ter waarde van R$ 14,00). Het consulaat wijst elke verantwoordelijkheid in geval van verlies of schade bij deze verzending af.

Om de procedure niet te vertragen, worden visumaanvragers verzocht geen contact op te nemen met het consulaat voor informatie over de status van hun aanvraag. Aanvragers kunnen hun visumaanvraag volgen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken met de code die hen bij ontvangst van hun aanvraag wordt verstrekt.

 

 

Na het verkrijgen van het D-visum kan de student naar België reizen en moet hij zich binnen 8 dagen na aankomst in België inschrijven bij de lokale administratie van zijn woonplaats. Op basis van zijn inschrijving bij de instanties voor hoger onderwijs en andere noodzakelijke documenten ontvangt de student vervolgens een verblijfsvergunning (A-kaart).